CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

Pod względem różnorodności kształtu ryby nie ustępują innym gromadom zwierząt. Rozróżnia się dwanaście zasadniczych typów (Abel, 1912), z których każdy obejmuje wielką różnorodność form właściwych poszczególnym gatunkom. Powszechnie znany kształt wrzecionowaty cechuje gatunki doskonale pływające …

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

Wśród trzech rodzin tworzących dziś podrząd Esocoidei tylko u szczupakowatych (Esocidae) wykształciły się cechy związane z życiem wyłącznie drapieżnym. Proces ten, któremu towarzyszyło stopniowe wydłużanie ciała, powiększanie otworu pyska, przesuwanie płetwy grzbietowej ku tyłowi, …

Wiedza o rybach – Szczupak

Choć wiedza o rybach zasiedlających krajowe rzeki i jeziora jest wśród społeczeństwa wciąż jeszcze dość powierzchowna, szczupak należy do tych nielicznych gatunków, które nieomal każdy bez trudu potrafi rozpoznać. Powszechność występowania, odrębność kształtu nie znajdującego analogii w naszej ichtiofaunie śródlądowej, …

Szczupak jako produkt spożywczy

Nieczęsto się zdarza, że ryba licznie występująca w wodach naturalnych należy do najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku. Taka właśnie zbieżność biologicznej produktywności z interesami konsumentów sprawia, że szczupak wysunął się na czoło listy zestawiającej udział poszczególnych gatunków w łącznej …

ROLA SZCZUPAKA W ZAGOSPODAROWANYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

ROLA SZCZUPAKA W ZAGOSPODAROWANYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

Celem, jaki stawia przed sobą racjonalna gospodarka rybacka na obszarze wód śródlądowych, jest możliwie maksymalne wykorzystanie struktury środowiskowej każdego zbiornika dla osiągnięcia jak najkorzystniejszych efektów połowowych. Dokonuje się tego przede wszystkim poprzez świadome regulowanie …