Rozród Szczupaka

Rozród Szczupaka

Dla większości ryb, zwłaszcza tych, u których, podobnie jak u szczupaka, ‚zapłodnienie ikry następuje poza organizmem macierzystym, wpływ czynników środowiskowych staje się elementem decydującym o skuteczności rozrodu. Me tylko przeżywalność potomstwa jest od …

Środowisko Szczupaka

Środowisko Szczupaka

W szerokich granicach naturalnego rozsiedlenia szczupaka znajdują się obszary o zdecydowanie odmiennych cechach klimatycznych. Znosi on pobyt w ciepłych rejonach strefy umiarkowanej równie dobrze, jak surowe warunki dalekiej północy. Ale nie tylko w stosunku do temperatury wykazuje znaczną …

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

Pod względem różnorodności kształtu ryby nie ustępują innym gromadom zwierząt. Rozróżnia się dwanaście zasadniczych typów (Abel, 1912), z których każdy obejmuje wielką różnorodność form właściwych poszczególnym gatunkom. Powszechnie znany kształt wrzecionowaty cechuje gatunki doskonale pływające …

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

Wśród trzech rodzin tworzących dziś podrząd Esocoidei tylko u szczupakowatych (Esocidae) wykształciły się cechy związane z życiem wyłącznie drapieżnym. Proces ten, któremu towarzyszyło stopniowe wydłużanie ciała, powiększanie otworu pyska, przesuwanie płetwy grzbietowej ku tyłowi, …