STANOWISKO SYSTEMATYCZNE

STANOWISKO SYSTEMATYCZNE

Imponujące bogactwo form organizmów żywych dzięki wysiłkowi wielu pokoleń uczonych zostało ujęte w system oparty na przyjętej przez Karola Linneusza zasadzie podobieństw strukturalnych.

Klasyfikacja ta, której istotą jest …