Zarybianie szczupakiem

Zarybianie szczupakiem

Prowadzone na coraz większą skalę melioracje łąk i gruntów ornych przyczyniają się do stopniowego spadku poziomu wody w wielu zbiornikach. Z rybackiego punktu widzenia jest to zjawisko niekorzystne, gdyż powoduje ograniczenie obszaru strefy …