Połów szczupaka na wędkę

Połów szczupaka na wędkę

Szczupak zyskał sobie niezwykłą popularność wśród licznej rzeszy wędkarzy. Dla początkujących amatorów wędkowania stanowi on najpierw przedmiot żarliwego pożądania, a potem staje się zwykle pierwszą poważną zdobyczą. Może być również atrakcyjnym …

Zarybianie szczupakiem

Zarybianie szczupakiem

Prowadzone na coraz większą skalę melioracje łąk i gruntów ornych przyczyniają się do stopniowego spadku poziomu wody w wielu zbiornikach. Z rybackiego punktu widzenia jest to zjawisko niekorzystne, gdyż powoduje ograniczenie obszaru strefy przybrzeżnej, w której odbywa się …

Kontrola ikry szczupaka

Stan ikry świadczący o stopniu zaawansowania rozwoju zarodkowego powinien być na bieżąco śledzony przez pracowników obsługujących aparaty. Wynika to z potrzeby uwzględniania zmiennej wrażliwości zarodków i dostosowania siły przepływu, naświetlenia i temperatury wody do wymagań związanych z określonym stadium rozwoju …

Wychów materiału zarybieniowego szczupaka

Wychów materiału zarybieniowego szczupaka

Liczebność różnych składników rybostanu zależy od warunków, jakie stwarza im środowisko zasiedlanego zbiornika w ciągu całego życia. Zdarza się często, że potencjalne możliwości rozwoju gatunków mających do dyspozycji korzystną sytuację środowiskową — a więc dostatek pokarmu …

Wiek i wzrost szczupaków

Długowieczność i rozmiary rzekomo osiągane przez szczupaki były, podobnie jak ich żarłoczność, przedmiotem wielu zabarwionych fantazją domysłów. Największą popularność zyskała sobie pochodząca z szesnastego wieku i powtarzana później w rozmaitych wersjach opowieść o „cesarskim” olbrzymie, którego długość miała sięgać 6 …

Pokarm i odżywianie się szczupaków

Pokarm i odżywianie się szczupaków

Rodzaj pobieranego pokarmu stanowi podstawę podziału ryb na gatunki „spokojnego żeru” i drapieżne. Szczupak zaliczany jest do najbardziej typowych drapieżników. Oznacza to, że w ciągu prawie całego życia odżywia się niemal wyłącznie rybami i innymi …

Rozwój larwalny szczupaków

Rozwój larwalny szczupaków

Okres larwalny jest znikomym fragmentem całego życia szczupaka. W ciągu zaledwie jednego miesiąca następują jednak niezwykle intensywne przemiany strukturalne i biologiczne, prowadzące do ukształtowania organizmu, podobnego pod względem budowy i trybu zachowania się do form dorosłych. Larwa …

Rozwój zarodkowy szczupaka

Rozwój zarodkowy szczupaka

Przy zetknięciu się z wodą jajo szczupaka ulega przeobrażeniom, które sprawiają, że już po upływie 0,5—2 minut nie może być zapłodnione. Jedyną drogę dla plemnika przenikającego do wnętrza stanowi wąski kanalik przebijający błonę jajową w miejscu, gdzie …

Rozród Szczupaka

Rozród Szczupaka

Dla większości ryb, zwłaszcza tych, u których, podobnie jak u szczupaka, 'zapłodnienie ikry następuje poza organizmem macierzystym, wpływ czynników środowiskowych staje się elementem decydującym o skuteczności rozrodu. Me tylko przeżywalność potomstwa jest od nich uzależniona. W wielu przypadkach …