Kontrola ikry szczupaka

Stan ikry świadczący o stopniu zaawansowania rozwoju zarodkowego powinien być na bieżąco śledzony przez pracowników obsługujących aparaty. Wynika to z potrzeby uwzględniania zmiennej wrażliwości zarodków i dostosowania siły przepływu, naświetlenia i temperatury wody do wymagań …

Wychów materiału zarybieniowego szczupaka

Wychów materiału zarybieniowego szczupaka

Liczebność różnych składników rybostanu zależy od warunków, jakie stwarza im środowisko zasiedlanego zbiornika w ciągu całego życia. Zdarza się często, że potencjalne możliwości rozwoju gatunków mających do dyspozycji korzystną sytuację środowiskową — a więc dostatek pokarmu …