Środowisko Szczupaka

Środowisko Szczupaka

W szerokich granicach naturalnego rozsiedlenia szczupaka znajdują się obszary o zdecydowanie odmiennych cechach klimatycznych. Znosi on pobyt w ciepłych rejonach strefy umiarkowanej równie dobrze, jak surowe warunki dalekiej północy. Ale nie tylko w …

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

Pod względem różnorodności kształtu ryby nie ustępują innym gromadom zwierząt. Rozróżnia się dwanaście zasadniczych typów (Abel, 1912), z których każdy obejmuje wielką różnorodność form właściwych poszczególnym gatunkom. Powszechnie znany kształt wrzecionowaty cechuje gatunki doskonale pływające …

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

Wśród trzech rodzin tworzących dziś podrząd Esocoidei tylko u szczupakowatych (Esocidae) wykształciły się cechy związane z życiem wyłącznie drapieżnym. Proces ten, któremu towarzyszyło stopniowe wydłużanie ciała, powiększanie otworu pyska, przesuwanie płetwy grzbietowej ku tyłowi, …

Wiedza o rybach – Szczupak

Choć wiedza o rybach zasiedlających krajowe rzeki i jeziora jest wśród społeczeństwa wciąż jeszcze dość powierzchowna, szczupak należy do tych nielicznych gatunków, które nieomal każdy bez trudu potrafi rozpoznać. Powszechność występowania, odrębność kształtu nie znajdującego analogii w naszej ichtiofaunie śródlądowej, …

Szczupak jako produkt spożywczy

Nieczęsto się zdarza, że ryba licznie występująca w wodach naturalnych należy do najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku. Taka właśnie zbieżność biologicznej produktywności z interesami konsumentów sprawia, że szczupak wysunął się na czoło listy zestawiającej udział poszczególnych gatunków w łącznej …

Połowy gospodarcze szczupaka

Połowy gospodarcze szczupaka

W środowisku wodnym szczupak nie znajduje równych sobie siłą wrogów i właśnie to, być może, sprawiło, że należy do ryb mało płochliwych. Przy zachowaniu pewnej ostrożności nietrudno zbliżyć się do miejsca, w którym drapieżnik nieruchomo czyhający na …