ROLA SZCZUPAKA W ZAGOSPODAROWANYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

ROLA SZCZUPAKA W ZAGOSPODAROWANYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

Celem, jaki stawia przed sobą racjonalna gospodarka rybacka na obszarze wód śródlądowych, jest możliwie maksymalne wykorzystanie struktury środowiskowej każdego zbiornika dla osiągnięcia jak najkorzystniejszych efektów połowowych. Dokonuje się tego …