Fiska efter en gädda med en fiskespö

Fiska efter en gädda med en fiskespö

Gädda har vunnit extraordinär popularitet bland många sportfiskare. För nybörjare fiskeentusiaster är det först ett objekt av passionerad lust, och blir sedan vanligtvis det första stora bytet. Det kan också vara attraktivt …

Gädda romkontroll

Äggens tillstånd, som indikerar utvecklingen av embryonal utveckling, bör övervakas fortlöpande av personalen som driver apparaten. Detta beror på behovet av att ta hänsyn till embryonens variabla känslighet och justera flödeskraften, bestrålning och vattentemperatur för att uppfylla kraven i ett specifikt utvecklingsstadium …

Uppfödning av gädda

Uppfödning av gädda

Överflödet av olika komponenter i fiskbeståndet beror på förhållandena, vad miljön i den bebodda reservoaren skapar för dem under hela deras liv. Händer ofta, att de potentiella möjligheterna för utveckling av arter med en gynnsam miljösituation till deras förfogande - och därmed ett överflöd av mat …