CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

CECHY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA CIAŁA

Pod względem różnorodności kształtu ryby nie ustępują innym gromadom zwierząt. Rozróżnia się dwanaście zasadniczych typów (Abel, 1912), z których każdy obejmuje wielką różnorodność form właściwych poszczególnym gatunkom. Powszechnie znany kształt …

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

CHARAKTERYSTYKA I ROZSIEDLENIE GEOGRAFICZNE PODRZĘDU SZCZUPAKOWCÓW

Wśród trzech rodzin tworzących dziś podrząd Esocoidei tylko u szczupakowatych (Esocidae) wykształciły się cechy związane z życiem wyłącznie drapieżnym. Proces ten, któremu towarzyszyło stopniowe wydłużanie ciała, powiększanie otworu pyska, przesuwanie płetwy grzbietowej ku tyłowi, …

Wiedza o rybach – Szczupak

Choć wiedza o rybach zasiedlających krajowe rzeki i jeziora jest wśród społeczeństwa wciąż jeszcze dość powierzchowna, szczupak należy do tych nielicznych gatunków, które nieomal każdy bez trudu potrafi rozpoznać. Powszechność występowania, odrębność kształtu nie znajdującego analogii w naszej ichtiofaunie śródlądowej, …